Huoltajalle

Huoltajaillat

Lukuvuonna 2019-2020 järjestetään seuraavat huoltajaillat:


Lukuvuoden 2019-2020 työajat

syyslukukausi ti 13.8. - pe 20.12.2019

- syysloma to 17.10 - pe 18.10.2019

kevätlukukausi ma 7.1. - la 30.5.2020

- talviloma ma 17.2. - pe 21.2.2020

Poissaolot

Opiskelijan sairauspoissaolot on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti. Alle 18-vuotiaan sairauspoissaolot ilmoittaa huoltaja Wilma-viestillä ja yli 18-vuotiaan joko huoltaja samoin Wilma-viestillä tai opiskelija itse terveysviranomaisen sairauslomatodistuksella, mikäli hän ei ole antanut huoltajalleen lupaa jatkaa Wilman käyttöä täytettyään 18 vuotta.

Lukiolaki (25 §) määrää, että opiskelijan poissaoloon tulee pyytää lupa. Etukäteen voi pätevästä syystä anoa lupaa poissa olemiseen

- aineenopettajalta enintään kahdeksi oppitunniksi

- ryhmänohjaajalta enintään kahdeksi päiväksi ja

- rehtorilta pidemmäksi ajaksi.

Mikäli poissaoloa ei ole anottu etukäteen, katsotaan poissaolo luvattomaksi.

Luvallisia poissaoloja (=vapautus koulutyöstä) siis ovat

- rehtorin, ryhmänohjaajan ja aineenopettajan etukäteen myöntämät poissaolot

- huoltajien kouluun ilmoittamat sairauspoissaolot ja yli 18-vuotiailta terveysviranomaisen sairauslomatodistuksella varmentamat sairauspoissaolot (mikäli yli 18-vuotias ei ole antanut huoltajalleen oikeutta ilmoittaa poissaoloistaan).