Kaksikielinen lukiokampus

Paraisten lukio muodostaa kaksikielisen lukiokampuksen yhdessä Pargas svenska gymnasiumin (PSG) kanssa; opiskelijamme voivat halutessaan valita kursseja molemmista lukioista yli kielirajojen ja käyttää tarvittaessa omaa äidinkieltään kurssisuorituksissa. Opiskelijamme voivat esimerkiksi valita kursseja PSG:n laajasta Yrittäjyys-aiheisten kurssien kokonaisuudesta. Lisäksi PSG:n kanssa yhteistyössä on järjestetty kieli- ja oppiainerajoja ylittäviä koulukohtaisia kursseja kuten

o Toisen kotimaisen kielen opiskelua elävöittävä Tandem-kurssi

o Turvakurssi Gyltön saarella

o Saaristomeri-aiheisia teemakursseja


Lukioiden opiskelijakunnilla on vuosittain yhteisiä tapahtumia, joista perinteiksi ovat muodostuneet vapputapahtuma ja kunnallis- ja eduskuntavaalien alla järjestettävät vaalipaneelit. Myös ylioppilaskirjoitusjärjestelyt hoidetaan yhteistyössä PSG:n kanssa.