Opiskelijalle

Lukuvuoden 2019-2020 työajat

syyslukukausi ti 13.8. - pe 20.12.2019

- syysloma to 17.10 - pe 18.10.2019

kevätlukukausi ma 7.1. - la 30.5.2020

- talviloma ma 17.2. - pe 21.2.2020

Paraisten lukion opinto-opas

Opinto-oppaaseen on kerätty mahdollisimman paljon tietoa lukio-opinnoista yleensä ja erityisesti oman lukiomme käytänteistä ja pelisäännöistä.

Paraisten lukion opinto-opas

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion oppimäärään perustuva kansallinen tutkinto, joka antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden suomalaisiin korkeakouluihin. Ylioppilastutkintolautakunta on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, joka vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta sekä tutkinnon hallinnosta. Ylioppilastutkintolautakunnan internet-sivuilta löytyy paljon tietoa ylioppilaskokeista ja niiden järjestelyistä. Tärkeimmät asiat löytyvät seuraavista linkeistä.


Ylioppilastutkintolautakunta

Tiedote syksyn 2019 kirjoittajille

Digitaalinen ylioppilastutkinto

Opiskelijan päätelaiteohje

Digitaalinen ylioppilaskoe - tee näin!

Syksyn 2019 koepäivät

Opiskelijahuolto

TERVEYDENHOITAJA

Opiskeluterveydenhuolto sekä edistää opiskelijoiden terveyttä että vastaa heidän sairauksiensa hoidon järjestämisestä yhteistyössä terveysasemien kanssa. Terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisen ja lääkärintarkastus toisen lukuvuoden aikana. Toisen lukuvuoden tarkastus on samalla kutsuntojen ennakkotarkastus. Muille opiskelijoille terveystarkastus tehdään tarvittaessa. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa, kuten rokotus-, seksuaalineuvonta-, raskaudenehkäisy-, päihde- ja mielenterveysasioissa.

Lukion terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta on arkisin klo 11.00-12.00. Muina aikoina ajanvarauksella. Lukion terveydenhoitajana toimii Sofia Aspelin. Häneen saat yhteyden puhelimitse (puh. 040 488 5688) tai Wilman kautta. Lukion koululääkärinä toimii Helena Tuominen-Gustafsson. Vastaanotto sopimuksen mukaan opiskelijaterveydenhuollon tiloissa tai terveyskeskuksessa. Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Äkillisissä sairaus- ja tapaturmatapauksissa lääkärinapua saa Paraisten terveyskeskuksesta puh. 02 4545 220.

KOULUPSYKOLOGI

Koulusykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Psykologin vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuhteet, äkilliset elämän muutokset ja kriisitilanteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat tai tulevaisuuden suunnitelmat. Psykologin vastaanotolla järjestettävät yksilölliset tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan opiskelijan kanssa. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse, tai huoltajan terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan suosittelemana.

Koulupsykologina toimii Anja Seppälä. Ajan hänelle voi tilata soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 040 545 2189 tai sähköpostitse anja.seppala@parainen.fi. Psykologin vastaanottotilat ovat perhetalo Ankkurissa, Uurnalehdontie 4.

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on lukion sosiaalityöntekijä. Hänen kanssaan voi keskustella kaikista koulunkäyntiin liittyvistä kysymyksistä sekä ihmis- ja perhesuhteista sekä erilaisista elämänmuutoksista ja sosiaaliturvasta. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä myös nuoren vanhempiin tai muihin ammattiryhmiin sekä ohjaa nuoren jatkohoitoon tai muiden palvelujen piiriin. Myös lukiolaisen vanhemmat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos ovat huolissaan omasta nuoresta tai perheen tilanteesta.

Koulukuraattorina toimii Jonna Saariniemi. Hänet tavoittaa puhelinnu-merosta 040 488 5963 tai Wilma-viestillä. Koulukuraattorin vastaanotto-tilat ovat lukion yläkerrassa.

ERITYISOPETUS

Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilö- tai ryhmämuotoista opiskelutaitojen opetusta tai/ja yksilöllisesti räätälöityä tukea erityisjärjestelyinä. Paraisten lukiossa erityisopettajana toimii Anni Riihihuhta. Tukiopetusta oppiainesisältöihin voi kysyä aineenopettajilta.

Jos lukihäiriö- tai muu oppimisvaikeusepäily ilmenee lukioaikana, opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä erityisopettajaan ja varata aika, jossa kartoitetaan mahdollinen oppimisvaikeus ja tarvittava tuki. Ylioppilastutkintolautakunta määrittää tuen ja erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksiin. Tarkempia menettelyohjeita voi kysyä rehtorilta.